Polyethyleen Uni-Axiaal

Omschrijving

Een polypropyleenplaat (of polyethyleenplaat) wordt geperforeerd en onder streng gecontroleerde omgevingsvoorwaarden onder spanning gebracht. Dit resulteert in een sterk geogrid met een georiënteerde structuur van moleculen (biaxiaal en uniaxiaal). Er is continuïteit ter plaatse van de knooppunten.

Eigenschappen

Hoge treksterkte, gecombineerde met lage rek, resulteert in een hoge elasticiteitsmodulus. Dit maakt polypropyleen en polyethyleen geogrid geschikt als trekwapening. De openmazige structuur geeft een hoge wrijvingscoëfficiënt grond/grid.

Toepassing

Wapenen van ophogingen op weinig draagkrachtige grond, gewapende aarde (steile taluds) en wapenen van onderfundering van wegen, zijn typische toepassingen voor polypropyleen geogrid en polyethyleen geogrid.